Родителска среща

02.09.2014 10:59

Уважаеми родители, на 05.09.2014г. от 17,30 часа в класната стая ще се проведе първата за тази учебна година родитело-учителска среща. Моля за Вашето присъствие! Очаквам Ви!