Изобразително изкуство

Оцветяване онлайн:

https://scrapcoloring.com/texts/easter  - оцветените рисунки после могат да бъдат принтирани.

https://www.disegnidacolorare24.it/stagioni-festivita/pasqua/index-1  - рисунките могат да бъдат съхранени и принтирани.

https://feste.acolore.com/pasqua/  - направените рисунки могат да бъдат споделяни и принтирани

https://fiestas.minidibujos.com/pascua/  - могат да бъдат принтирани.

https://www.thecolor.com/Category/Coloring/Easter.aspx  - споделяне и принтиране

https://www.kidopo.com/coloring-pages/holidays/easter/

https://media.twango.com/m1/original/0140/47ece725a7bc44fd8027c0a757b3760a.swf  - забавна палитра с картини за оцветяване

https://www.iboard.co.uk/curriculum.htm?launch=3069 # 3069  - симетрично оцветяване на великденско яйце