...Ако родителите желаят децата повече да знаят...

В тази рубрика ще качвам примерни варианти на тестове и допълнителни задачи за упражнение през почивните дни.


 

БЪРЗО, ЛЕСНО, ИНТЕРЕСНО! 

ТУК ЩЕ НАМЕРИТЕ РАЗРАБОТЕНИ УРОЦИ ПО ОСНОВНИТЕ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ.

01.05.2015г.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

 
 

МАТЕМАТИКА

 
 

24.04.2015г.

Диктовка

1. Препиши текста. Извади съществителните и прилагателните имена и определи род и число. Подчертай глаголите с две прави линии. Четвъртото и петото изречения превърни във въпросителни.
 Страхливото мече
    Порасна Мечо. Майка му го записа първолак в горското училище. Омеси му топла питка и я сложи в шарената торбичка редом с букварчето. Дойде първият учебен ден. Седна Мечо на чина. До него стоеше пухкаво зайче. Учител им беше строгият Дрозд. Той ги учеше и им разказваше приказки.
 
2. Подреди думите в изречения. Превърни ги във въпросителни.
прилагателни                  съществителни                   глаголи
малкото                           хляб                                     плаче
белият                             войник                                 се изпече
веселата                         дете                                      пее
храбрият                         ученичка                              стреля
 
3. Поиграй на римушки.
вана - кана, рана ...
мама -
сама -
самолет - 
момче - 
момиченце - 
татко
 

Математика

1. Бедрото на равнобедрен триъгълник е 16см, а основата му е с 2см по-голяма. Постави два различни въпроса и реши получените задачи.
 
2. В салона има 24 червени стола и с 16 повече бели. Подредени са около 8 маси по равно. По колко стола има около всяка маса.
 
3. Състави задача, която да се решава така:
64 : 8 = ?
72 : 8 = ?
8 + 9 = ?
Запиши я.
 

17.04.2015г.

1. Препиши текста. Подчертай съществителните имена с една права линия, прилагателните имена с вълнообразна линия и глаголите с две прави линии.

2. Извади в колонка съществителните имена и определи вида, рода и числото им.

 

Великденски изненади

       И ето, че идва Великден. Около червената къща край рекичката цъфтят жълти и бели нарциси и минзухари. Брезите имат малки зелени листенца. Мадикен е във великденска ваканция. С Лисабет и татко помагат при боядисването на яйцата. Забавно е вместо бели яйца да се ядат червени, сини и зелени. От баба пристигат красиви картички с пухкави пиленца и разкошни жълти нарциси. Но най-забавното от всичко е великденският заек, който нощем тайно слага марципанени яйчица в тревата пред прозореца на детската стая.

 

3. С буквата на кой съгласен звук се пише всяко от прилагателните имена? Напиши дума за проверка.

 

 б/п                                                                       в/ф                                                                г/к

скъ....                                        но....                                   ме....

гру....                                        суро....                                босоно....

сла.....                                      гото....                                 дра.... 

свире....                                   игри....                                 бла....

 

д/т                                              ж/ш                                       з/с      

тлъс...                                        све....                                   бо....

сърди...                                     мъ....ки                                 бли....ка

твър....                                      ло....                                      дръ....ки

злоя....                                      те....ки                                   къдроко....

 

Математика

1. Запиши съкратено задачата и я реши.
 В червена ваза поставили 7 върбови клонки, а в бяла ваза - 2 пъти повече. Колко върбови клонки поставили в двете вази?
 
2. По съкратения запис състави задача и я запиши. Задай въпрос и реши задачата.
                        момчета - 7 картички
                        момичета - 3 пъти повече
 
3. Състави задача, която да се решава така:
2.7 + 4.5 + 12 =
Запиши я и я реши.
 
4. Картичките, изработени от второкласници, били продадени с благотворителна цел. Осем продали по 4лв., четири - по 6лв., шест - по 3лв., и десет - по 2лв. Колко пари са събрани?

14.03.2015г.

Диктовка

 
Птиче и момче
       И когато тай-накрая бурята се нарева, Сашко зърна в двора птиче в мократа трева. Малко, слабичко и с още къси, рошави перца. Трепка, гледа го в очите, пърха с мънички крилца. Взе го Сашко в свойта шепа. То примираше от страх, но той в щайгата го сложи на балкончето у тях. И гнезденце му направи до звънливия улук. И на котето си каза хич да не припарва тук. Почна нежно да отглежда свойто птиче и успя не да го спаси, а даже да го чуе как пропя.
 
1. Подчертайте съществителните имена с една права линия, прилагателните имена с една вълнообразна линия и глаголите с две прави линии.
2. Извадете съществителните имена и определете вида, рода и числото им.
 
         Допълни изреченията с подходящи прилагателни имена.
 
          Настъпи ............................. есен. Заваляха ................................ дъждове. ............................ облаци покриха небето. Трактористите изораха ................... поле. Те посяха .............................. семена.
 
Образувайте подходящи словосъчетания. С две от тях запишете по едно съобщително и едно въпросително изречение.
 
дъжд                     бял
луна                      хладен
сняг                       самотна
вятър                    силен
 

МАТЕМАТИКА

 

06.03.2015г.

1. Запишете изреченията. На празните места поставете подходящи глаголи.

 
До близкия тротоар ......................... клен.
Край реката ............................. красиви пролетни цветя.
Старата лисица ............................ всички движения на своето петмесечно лисиче и се ...................., че спи.
Едно птиче с жълтеникава човка и жълти крачета ............................ на старата круша.
Тъмни облаци ................... над планината.
Следващото яйце ......................, затуй ............................ и него.
Ние ....................... в дървото, спяхме по клоните, в тях също така ....................... и сушина, когато ..................... дъжд.
Славейчето се втурна към кладенчето и ......................... гроздовите зърна.
Сутрешното слънце ....................... зелената гора.
.......................... силен вятър, захвърчаха сухи листа, ......................... се черни облаци.
 
Думи за попълване: преструваше, цъфтят, събраха, освети, растеше, кацна, почукахме, надвиснаха, валеше, намери, живеехме, задуха, следеше, търсехме, мълчеше
 

2.Запишете текста, като попълните пропуснатите букви.

   Със сестра ми обича........ да помага........ на мама. Когато дойде лято, заедно прави....... компот. Бере...... череши, мие...... ги и ги чисти....... от костилките. После ги поставя....... в буркани. През зимата яде....... с апетит. 

 

3. Променете числото на глаголите, като исползвате думите ние и те.

пържа  -  ние пържим, те пържат
пера
сядам
летя
дишам
ритам
каня
търся
мога
лежа
 

Математика

1. В градинката си Елена засадила на 2 реда по 5 зюмбюли и на 4 реда по 3 нарциси. Цъфнали 16 цветя. Колко още не са цъфнали?
 
2. Правоъгълник има широчина 5м и с 2м по-голяма дължина. Колко метра е обиколката на правоъгълника?
 
3. Добрин има половин метър тел. Трябва да направи модели на равностранен триъгълник със страна 5см и квадрат със страна 4см. Ще му стигне ли телта?
 

20.02.2015г.

1. Редактирайте грешките и препишете текста.
 
Влатко е парвокласник, но от малак може да чете. Сега се учи да пише ракописни букви. Много е стърателен и фнимателен. Днес учителката го похвали и той е много щастлиф. След като удари очилищния званец, Владко отиде в блиската градинка. Там той си игра със саседските деца.
 
2. Препишете по двойки прилагателните имена с близко значение.
 
свенлив, ленив, страхлив, срамежлив, вежлив, учтив, плашлив, мързелив
 
3. Свържете по двойки съществителните и прилагателните имена. С три от получените словосъчетания съставете изречения.
 
сурови                            бряг
игриви                            жена
горделив                        учител
вежливи                         вафла
сладка                            дете
срамежливо                   ученици
ронлив                            човек
млада                             котета 
строг                               картофи 
 

Математика

14.02.2015г.

Диктовка

1. Запишете текста. Извадете прилагателните имена и определете рода и числото им.
 
   Хубаво утро през ранна пролет. Слънцето изгря и погледна в малката градинка. Няколко кокиченца свенливо издигаха главици, ала дърветата бяха още голи и черни.
   В градинката имаше два кошера пчели. Пчеларят бе донесъл вечерта да им сложи малко мед, за да ги подсили. Той бе изтървал на току-що изникналата зелена тревица една медена капка. Десетина пчели от единия кошер и десенина от другия бяха излезли и сега се караха и боричкаха за нея.
 
2. Образувайте женски род, среден род и множествено число на прилагателните имена. С три от тях съставете изречения.
 
розов, красив, палав, малък, нисък, огромен, лилав, оранжев, син, свеж, млад
 
 

Математика

 
 
 
 
 
 

06.02.2015г.

Диктовка

 
Най-прекрасната пързалка
Но Мадикен не само обича леда. Тя е толкова щастлива, че сърцето ще изскочи от гърдите и. Този леден път е истинско чудо. Рекичката през зимата е различна от рекичката през лятото. През летните вечери те гребат с татко чак до Ябълковия хълм. Рекичката е тиха и ромоли между зелените дървета. Да, рекичката през лятото е тиха и добра. Но през зимата е като омагьосана. Гладкият тъмен лед и заскрежените дървета са красиви по един мразовит, студен и фантастичен начин. Той изпълва сърцето на Мадикен с буйна радост.
                                                                                                     "Мадикен" от Астрид Линдгрен 
 
 
1. Извадете в колонка съществителните имена от диктовката и определете вид, род и число.
          Образец:
           леда - същ. нар., м.р., ед.ч.
 
2. Подчертайте с вълнообразна линия прилагателните имена в текста.
 
 

Математика

 

24.01.2015г.

ВАЖНО! През седмицата 26.01. - 30.01. ще правим ТЕСТОВЕ МЕЖДИННО РАВНИЩЕ. 
Качвам примерни варианти. 
Приятна работа и УСПЕХ!
 
 
 

Междинна диагностика по околен свят.doc (52224)

 

 

09.01.2015г.

Диктовка
 
    През нощта снегът валя, валя. Затрупа гори, затрупа поля. Навред насипа и тръна засипа. Събуди се заекът. Що да види? В бяла къщица лежи. С бели стети, с бял таван от никого не кован.Няма маса, стол, ни печка. Няма дори вратичка. Но вътре топло, светло. В къщичката нито вее, нито духа. 

    Зарадва се Зайо. Зашъта. Направи си под снега врата. Душник в покрива издълба. Ледени стъкла постави. Нищо не забрави. Па се разположи в своя дом. Нощем скита за храна, сутрин се прибира. Следите си крие, никой къщата да не открие. Така доживя до пролетта, на скрито място, де няма зверове, де няма врагове...

1. Извади в колонка съществителните имена и определи рода и числото им.

Образец: 

нощта - ж. р., ед. ч.

 

Математика

1. Запиши сбора като произведение.

2 + 2 + 2 + 2 =

6 + 6 + 6 + 6 + 6 =

5 + 5 =

7 + 7 + 7 =

2. Кое число трябва да запишеш, за да е вярно?

3 + 3 + 3 = ....... . 3

0 + 0 + 0 = 3 . ......

...... . 5 = 5 + 5 + 5 + 5 

6 . ........ = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3

3. Като използваш, че:

3 . 8 = 24, запиши 8 . 3 = ?

7 . 2 = 14, запиши 2 . 7 = ?

4. Страната на равностранен триъгълник е 8 см, а страната на квадрат - 3 см. Пресметни с колко сантиметра се различават обиколките на триъгълника и квадрата.

21.12.2014г.

Диктовка

Приятели
   Сред полето, в една долчинка, се криеше таралеж. За другар той имаше една костенурка. Таралежът се казваше Бързоходко, а костенурката - Повлекана.
   Денем спяха в долчинката, а нощем диреха храна. Повлекана обичаше да яде малките бели охлювчета и поизгнилите плодчета на къпината. А другарят и Бързоходко налиташе на мишките, на гущерите и на жабките. Призори се прибираха и заспиваха сладко, стоплени от утринното слънце.
 
1. От диктовката в три колонки подредете СЪЩЕСТВИТЕЛНИТЕ ИМЕНА (думите-предмети), ПРИЛАГАТЕЛНИТЕ ИМЕНА (думите-признаци) и ГЛАГОЛИТЕ(думите-действия).
 

2. Отгатни гатанката. Препиши двойките думи, които се римуват. Измисли други думи, които се римуват с написаните.
 
От гората
над водата
лекичко като с криле
падна жълтичко петле,
ала нито се удави,
ни мътилка там направи.
Блика си потокът чист,
носи есенния ................... .
 

1. Умаляемото е 92, а умалителят е сборът на числата 38 и 14. Намери разликата.
2. Едното събираемо е 68, а другото е разликата на числата 34 и 9. Намери сбора.
3. Намери разликата, ако умаляемото е сборът на числата 26 и 25, а умалителят е разликата на числата 20 и 18.
4. В зайчарник има 39 женски и 18 мъжки зайци. Колко зайци има в зайчарника? Колко ще станат зайците, ако се родят още 25 зайчета?
5. В магазин доставили 78 комплекта спално бельо. 24 от тях били бели, със 17 повече били сини, а останалите - пъстри. Колко пъстри комплекти доставили в магазина?

 

 

12.12.2014г.

Диктовка

Скъпи гости
    Владко лежеше под топлата завивка. Болеше го зъбче. На вратата се позвъни. Той стана и отвори. Беше вуйчо му Здравко от близкото градче. Зад него стоеше синът му Славчо. От радост Владко забрави болката.
 
1. Попълнете пропуснатите букви. Свържете правилно двете части на изреченията и ги напишете.
 
Жи...ка и Сла...ка                          тетра...ка и моли... .
Вла...ко яде                                   е много трудолюби... .
Ра...ка си купи                               ме... с хля... .
Здра...ко е приказли..., но            набраха темену...ки . 
 

     
 

 

05.12.2014г.

Диктовка

Есен

   Есен е. Над гората се влачат мъгли. Един след друг падат листата и под дърветата се превръщат в топла къщичка за таралежа. От хралупата на близкото дърво се показа катеричка. Из лапичките и се изплъзна жълъд и тупна на земята. От храста изскочи зайче и уплашено се втурна през гората без да знае защо.

 

1. Разделете думите и препишете текста.

Шипки

Шепашипкившапкасъбрах,

шипкисшипчетапотях.

Бодливишипкищипливи.

Щипливишипкистипчиви.

 

2. Препишете текста, като попълните пропуснатите малки думи.

Врабче

Котката влезе бързо ....... стаята. Държеше ......... зъбите ........ врабче. Милчо ....... измъкна ........ устата и. Пусна ....... на свобода. 

 

Математика

1. От сбора на числата 75 и 4 извадете сбора на числата 41 и 32.

2. Умаляемото е сборът на числата 37 и 5, а умалителят е 4. Колко е разликата?

3. Към сбора на числата 43 и 8 прибавете тяхната разлика.

4. Обиколката на равнобедрен триъгълник е 60см. Намери дължината на третата му страна, ако бедрото му е 18 см.

5. Равностранен триъгълник има дължина на страната 12 дм. Колко дециметра е обиколката му?

29.11.2014г.


Диктовка


Къщовница

  Кълвачът цял ден чука по дънера на стария дъб. Издълба голяма хралупа. Дълго се труди, за да спаси дървото.

  Катеричката внимателно наблюдаваше работата на горския лекар и разбра, че ще има къща за зимата. Разбърза се. Събра листа, намери мъх и пера и всичко прибра. В дървената къщурка стана подредено и уютно.

  Привечер над гората заваля дъжд. Дъждовните капки окъпаха изпъстрената шума на дърветата. Гората опустя.

  Малката къщовница беше доволна и спокойна в новия си дом.

 

Поправи сгрешените думи в текста

Здрафка, Влатко и Теменушка тръгнаха на разхотка. Решиха да утидат до блиската гура. Отдалече видяха фазани. Влатко се фтурна към тях. Здравка и Теменужка изостанаха назат. Радваха се на пъдпъдъците.

 


 

21.11.2014г.

Диктовка

Майчина сълза
    Заръмоля дребен есенен дъждец. Жълтият листак в градината светна. Големите гроздови зърна под лозницата набъбнаха. Наведе моравото димитровче цветове над търкулнатото в шумата пукнато гърне. Сви се малкото птиче лястовиче в дъното на гърнето и затрепери от студ.
 
Коя е думата? Подреди правилно разместените букви и ще откриеш имена на есенни плодове. Още кои плодове ни дарява щедрата есен? Запиши. С три от думите състави изречения и ги запиши.
бъляки ..........................................
ерохи ............................................
идлю .............................................
дениба ..........................................
арн ................................................
кисмони ........................................
 

Математика

1. Намислих число. Прибавих 3 и получих 31. Кое е намисленото число?
2. Намислих число. Към него прибавих 7 и получих 25. Кое е намисленото число?
3. Сборът на две числа е 76. Едното събираемо е 8. Намери другото събираемо. 
4. Сборът на две числа е 41. Едното събираемо е 5. Намери другото събираемо.
5. За карнавала направили поръчка за 22 маски на животни и с 9 повече маски на хора. Колко маски всичко са поръчали?
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  В условието на задачата вместо "с 9 повече" постави "с 9 по-малко" и реши новата задача.
. .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
 

14.11.2014г.

Диктовка
 
Под гъбката
    Силен дъжд настигнал мравката в гората. Гъбка тя видяла и под нея се поспряла. А дъждецът не преставал, все по-силен ставал. Ей отнейде долетяла пеперудка бяла.
 
1. Зачертайте грешната буква и напишете думата за проверка.
по/уле ................................     се/истра ...................................    у/охо ..........................    о/уко ........................   мо/уре .....................   го/ура ..........................         
па/ътека ............................      о/ученик ..................................     ва/ъже .......................    со/улен ...................    го/утвач ..................   но/усле ....................... 
 
2. Препиши изреченията. Подчертай думите, в които има разлика между изговор и правопис при звучните съгласни.
Сред тъмния и непристъпен планински проход от векове стоеше голяма скала.
Врабците умираха от глад и студ.
Какъв хубав слънчев ден!
Ох, птиченце, каква голяма скръб ми причини!
 
 
Зад. 1
Едната страна на правоъгълник е 10см, а другата с 2см по-дълга. Намери обиколката на правоъгълника.
 
Зад. 2
Състави задача, която да се решава така: 
11см + 11см + 12см + 12см = ? см
Запиши задачата и я реши.
 
Зад.3
Състави задача, която да се решава така:
13см + 15см + 22см = ?см
Запиши задачата и я реши.

08.11.2014г.

1. Диктовка
Храбрите щурци
     Хвана Меца два щуреца, вдигна лапа - ще ги лапа. Хвърлиха се два щуреца, счупиха и два мъдреца, пипнаха я за мъжеца, па извикаха ловеца - да и дере с три ножа дебелата мечешка кожа.
 
2. Подреди изреченията в текст и го напиши.
Листата пожълтяха. Премина гроздоберът. Есента дойде. Задуха хладен вятър. Мъгли запъплиха по планините. Опустя гората.
 
3. Групирай думите според това какви съгласни звукове има в тях - само беззвучни, само звучни, звучни и беззвучни.
кораб, полет, самолет, картоф, къща, море, сок, гозба, коса, зове, портокал, боде, крак, ботуш, пазар, мазе

01.11.2014г.

Диктовка
Кики и дъбовият сок
         Кики се събуди в хралупата от силни удари. На дървото беше кацнал кълвач. Той пълзеше по стъблото и търсеще червеи. Някъде из гората бръмчаха насекоми. Едри мъхнати бръмбари и оси оживено спореха за нещо. Жужукаха златисти горски мухи. Дългокраки водни кончета трепкаха с тънките си крилца.
 
Допълни пропуснатите букви:
Гатанка
Пред неукия м....лчи
и неще да разг....варя,
а пред твоите ....чи
тя с....рцето си разтваря.
                          Що е то?
 

Математика
1.Ще узнаеш до колко години живее бухалът, ако разликата на числата 69 и 7 събереш с 6.
2. Ако от сбора на числата 42 и 7 извадиш 9, ще научиш до колко години живее щраусът.
3. В киносалон прожектират филм на 31 първокласници и на 13 повече второкласници. Колко деца гледат филма?
4. В магазин има 56 якета и с 24 по-малко шуби. Колко са якетата и шубите общо? 

 

25.10.2014

Кликни върху линка, изтегли и работи! УСПЕХ!

Упражнения БЕЛ.docx (16017)

Диктовка

Горски чудеса
  В Балкана има тъмна пещера. Буйна папрат и росен здравец я закриват. Нито пътечка, нито път се вижда из вековната гора. Само бистър поток шуми. Хлад и тишина цари. В тая пещера живееше мечка с мече. Денем спяха, нощем излизаха за храна. Беряха гъбки, горски плодове.

 

18.10.2014г.

Диктовка

     Търкулна се лятото. Потъмняха гроздовите зърна. Пукнаха се пъпките на димитровчетата в градината. Почнаха да се събират лястовичките по телеграфните жици. Те се готвеха за път. Жиците заприличаха на броеници.

 

 1. Поставете буквата на звучната или беззвучната съгласна. Напишете дума за проверка.


рунта в/ф ...............................                     бър с/з .............................

гра т/д ....................................                     гълъ б/п ...........................

тарале ж/ш ............................                     вра к/г ..............................

 

2. Прочетете внимателно текста. Открийте правописните грешки и ги поправете. Препишете редактирания текст.


    Дядо влатко мина под сливите и спря под ябълката. Опря бъстуна си върху белия дънер. Седна и фпери учи към окъпаните ниви. Врапците припнаха над глъвата му и отърсиха клоните.    

            

 

                

11.10.2014г.

Диктовка

Сиромашко лято

  Отидоха си лястовиците. В нашата градина не свирят вече дроздовете. Откога, откога не сме чули песента на славея, не сме видели да крачи по ливадите щъркелът...                    Вижте как се променя гората. Къде е нейната зелена премяна?

 

Подредете думите в изречения. Изреченията свържете в текст.

1. час, първият, започна, учебен

2. лято, отмина, веселото

3. децата, в, звънец, клас, училищният, събра

4. учениците, любимата, поздрави, учителка

 

МАТЕМАТИКА

1. Никола тежи 40 кг, а братчето му е с 10 кг по-леко. Колко килограма тежи братчето на Никола?

2. В една кошара има 30 овце, а в друга - с 40 повече. Колко овце има във втората кошара? Колко овце има общо в двете кошари?

3.Виктор имал колекция от 40 колички. Подарили му още няколко и количките му станали 70. Колко колички са подарили на Виктор?

04.10.2014

Разгадай шифъра и попълни буквите.

 
Диктовка
Есен
      Задуха северен вятър. Разлюля тежко цялата гора. Разхвърчаха се като птички последните златни листа. По небето се понесоха закъснели жерави. Те издаваха тъжен вик.
 
Математически задачи
 
 

25.09.2014г.

Ученически вълнения - диктовка

    Навън е ясна утрин. Въздухът е чист и свеж. Децата бързат за училище, събудени от нетърпеливия часовник. Чак подтичват. 

    Училищния звънец звъни. Започва първият учебен час.

 

Математически задачи

1. Събираемите са 5 и 13. Намерете сбора.

2. Едното събираемо е 10, а другото е по-малкият му съсед. Колко е сборът?

3. Умаряемото е 13, а умалителят е 7. Намерете разликата.

4. Колко е сборът, ако събираемите са 7 и 8?

5. Колко е разликата, ако умаляемото е 15, а умалителят е по-големият съсед на 5?

6. Една отсечка е дълга 15см, а друга е с 3см по-къса. Колко сантиметра е втората отсечка?

7. Кремена решила 5 задачи и и останали още 7. Колко задачи е трябвало да реши Кремена?

8. Ученици засадили 7 липи и с 5 повече акации. Колко акации са засадили учениците? Колко дръвчета всичко са засадили?

9. Таня има 5 десетици пръчици. Колко пръчици има Таня?

10. Кои са пропуснатите числа в редицата 100, ......, 80, ....., ....., ....., ..... , 30